logo

De afspraken in het MBO

In het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumheffing treft u naast de gemaakte afspraken ook een flink aantal veelgestelde vragen aan.

De opdracht aan de mbo-sector kunt u nalezen in de brief van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.