logo

Hoeveel banen moet ik als instelling realiseren?

Begin april 2016 is de mbo-sector, samen met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, ter verantwoording geroepen door de minister en staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, vanwege de achterstand in het aantal gecreëerde banen. Een inventarisatie van de MBO Raad (van 1 oktober 2015) geeft een indicatie van 63,09 gerealiseerde banen, terwijl dit er 155 hadden moeten zijn.

Iedere instelling raagt naar rato bij. De MBO Raad heeft een overzicht gemaakt met daarin het aantal banen dat iedere instelling jaarlijks zou moeten realiseren om te voldoen aan de banenafspraak. Eind 2016 moet de MBO-sector 336 banen hebben gerealiseerd.