logo

Wet en regelgeving

Op 13 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ geaccordeerd. Dit gaat over de wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute.
Meer informatie publicatie wet
Meer informatie publicatie inwerkingtreding

De belangrijkste wet- en regelgeving over de Participatiewet en de Wet banenafspraak vindt u in de Uitvoeringsregeling wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

U kunt de hele Participatiewet doorlezen op Overheid.nl.

Overzicht van vereenvoudigingen