logo

Bereken wat het u oplevert… of kost

Werken met mensen met een arbeidsbeperking via functiecreatie is minimaal kostenneutraal. Dat blijkt uit onderzoek dat SBCM, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van Sociale Werkbedrijven, bij acht werkgevers uitvoerde. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in een overzichtelijke brochure over functiecreatie. U krijgt met het financieel model direct inzicht in wat functiecreatie voor uw organisatie kan betekenen. Ook kunt u hiermee berekenen wat de kosten en baten van functiecreatie zijn voor uw organisatie.

De brochure bevat acht praktijkvoorbeelden van werkgevers die functiecreatie hebben ingezet. Bij elk voorbeeld is het financiële model ingevuld, zodat u direct kunt aflezen wat functiecreatie heeft opgeleverd. Uit de voorbeelden blijkt dat functiecreatie op termijn minimaal kostenneutraal is.

Businesscases_functiecreatie-1

Brochure functiecreatie

Wilt u direct berekenen wat functiecreatie voor uw organisatie kan betekenen? Download dan het financiële model en de invulinstructie van het model.