logo

Boeteberekening

Als werkgevers niet zorgen voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten, treedt de ‘quotumheffing’ in werking. Met indicatieve cijfers van het ministerie van BZK, kunt u alvast een berekening maken van de hoogte van deze boete.

De quotumheffing bedraagt 5.000 euro per niet vervulde baan. Eén baan voor iemand uit de doelgroep banenafspraak staat gelijk aan 1.331 verloonde uren per jaar.

Wilt u een indicatie krijgen van hoe hoog een eventuele heffing voor uw organisatie zal zijn of worden? Dan heeft u gegevens nodig over:

  • de verloonde uren van al uw werknemers per jaar
  • de verloonde uren van al uw werknemers die vallen onder de doelgroep banenafspraak per jaar

 

De quotumpercentages zijn indicatief. Op basis van deze percentages en uitgaande van een totaal van 100.000 verloonde uren in een organisatie, loopt de heffing uiteen van ruim 6.500 euro in 2017 tot bijna 12.000 euro in 2024.

Berekenen wat het u kan kosten?

U kunt een quotumheffing voorkomen door voldoende mensen met een arbeidsbeperking te laten participeren in uw organisatie.