logo

Wat levert het mijn school op?

  • U trekt gemotiveerde en betrokken medewerkers aan.
  • U betaalt alleen de reële loonwaarde van de medewerker. Dat is een aantrekkelijk tarief.
  • U kunt door een andere verdeling van het werk uw bedrijfsprocessen efficiënter organiseren. Het reguliere personeel doet het werk waarvoor ze zijn gekwalificeerd en de meer elementaire en gestandaardiseerde werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een arbeidsbeperking.
  • De duurzame inzetbaarheid van het zittende personeel wordt vergroot.
  • U behaalt uw doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, social return en de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.
  • U biedt kansen aan een groep mensen die u voor een deel zelf opleidt.