logo

Begeleiding

Iedereen heeft wel eens wat steun nodig. Daarom heeft SBCM Kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid verschillende handreikingen gepubliceerd. Stuk voor stuk handig. Deze keer in het bijzonder voor de begeleidende collega’s en de nieuwe werknemers zelf.

Handreiking van het SBCM over begeleiding op de werkvloerHandreiking van het SBCM over begeleiding op de werkvloer. Sinds enige tijd is er bij u een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag. Als (werk)begeleider of interne jobcoach vervult u veel verschillende taken. Mogelijk is dit een nieuwe rol voor u of is het de eerste keer dat u een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. In deze handreiking vindt u tips waarmee u als (werk)-begeleider of interne jobcoach uw voordeel kunt doen. Per onderwerp vindt u praktische tips die u kunt toepassen tijdens de begeleiding van de nieuwe medewerker.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Welke stijl van begeleiding past bij mij en de medewerker?
 • Hoe kan ik het beste feedback geven en wat doe ik als ik feedback krijg?
 • Wat kan ik doen om de medewerker te motiveren?
 • Hoe kan ik eventuele weerstand bij een medewerker verminderen?
 • Wat is belangrijk bij het voeren van een gesprek?

 

Aan het werk met nieuwe collega’s

SBCM Handreiking Aan het werk met nieuwe collega’s. Binnenkort komt er binnen uw organisatie een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Deze handreiking bestaat uit twee delen: een korte checklist aan de hand waarvan u kunt vaststellen of u overal aan heeft gedacht. En een uitgebreider deel waarin u meer achtergrondinformatie kunt vinden over wat belangrijk is bij het realiseren van een duurzaam werkverband. Door rekening te houden met deze punten voelt de nieuwe collega zich eerder thuis op de werkplek, waardoor hij waarschijnlijk ook productiever is en een zo groot mogelijke toegevoegde waarde heeft.

 

 

 

Begeleidingskaarten van het SBCM

Begeleidingskaarten van het SBCM. In het bijzonder te gebruiken bij medewerkers met een psychische arbeidsbeperking en/of gedragsprobleem. Vooral praktisch bij kenmerken bij de medewerker van:

 • faalangstig gedrag
 • teruggetrokken gedrag
 • verstandelijk zwak gedrag
 • concentratiezwak gedrag
 • impulsief gedrag
 • vasthoudend gedrag
 • niet-sociaal gedrag

 

De spelregels op de werkvloerDe spelregels op de werkvloer. SBCM doet een voorzet. Deze keer vanuit het perspectief van de nieuwe medewerker. Met een handige checklist voor de collega.