logo

Businesscases

ROC van Amsterdam en Flevoland

Elkaar de hand reiken. Dat doen ROC van Amsterdam en Flevoland. In heldere taal en cijferopstelling zetten zij de kosten voor extra banen op een rij. Want ambities waarmaken begint bij een degelijke analyse. In de aangereikte businesscase tonen de onderwijsinstellingen de mogelijkheden. Uitgewerkt in drie scenario’s, waarvan twee gunstige perspectieven bieden. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor oor het ROC. Onderbouwd en inzichtelijk voor beleidsbeslissers. Handig voor beleidsvoorbereiders van afdelingen HRM, Inkoop en financiën. Aan de orde komen antwoorden op vragen als:

  • Welke kosten en baten spelen er per baan en voor het totaal?
  • Welke jaarlijkse budget (per school) is nodig om de doelstelling te realiseren?
  • Uit welke bronnen is een eventueel budget te vullen?

Conclusies trekken de opstellers ook. Harde cijfers leggen ze onder de maatschappelijke rol van de eigen organisatie. De meerwaarde die zij bieden aan de samenleving en de gunstige effecten voor het imago wegen dan mee. Meer weten? De businesscase van ROC Amsterdam en Flevoland is hier in te zien.


Businesscase hbo

Het mbo is natuurlijk niet de enige sector die bezig is met het realiseren van de banenafspraak. Laat u inspireren door de business case die Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo, heeft gemaakt in samenwerking met SBCM en een werkgroep van een aantal hogescholen. De werkgroep heeft onderzocht wat de mogelijkheden binnen hogescholen zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Daarbij zijn ook de kosten en de baten in beeld gebracht. Dit heeft de werkgroep gedaan door een aantal praktijkvoorbeelden binnen hogescholen uit te werken. U vindt antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom zou ik mensen met een arbeidsbeperking willen inzetten?
  • Hoe komen functies beschikbaar?
  • Aan welke functies of taken kan ik denken?
  • Hoe past het in het functiegebouw?
  • Hoe pak ik het aan?
  • Waar kan ik terecht voor kandidaten en begeleiding?
  • Hoe zijn de voorbeelden in de business case uitgewerkt?

Antwoorden op deze en andere vragen treft u aan in de businesscase hbo

Deel uw best practices

Heeft u als mbo-instelling zelf een business case gemaakt of heeft u een ander goed voorbeeld dat u wil delen met uw mbo-collega’s? Stuur deze dan naar banenafspraak@sommbo.nl.